Zamość, ul. Lipska 69A

Aktualności

40-lecie powstania ogrodu

W roku 2018 obchodzono 40-lecie powstania naszego ROD.  Całość uroczystości zorganizowano w Zajeździe „Magnat” k/Zamościa. Honorowym patronatem tą uroczystość objął Prezydent Miasta Zamościa Pan Andrzej Wnuk, który także zaszczycił nas swą obecnością. Obecni byli także m.inn. Prezes OZ PZD w Lublinie Pan Stanisław Chodak, wiceprezes OZ PZD w Lublinie Pani Janina Dziechciaruk, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Michał Bolek, Przewodniczący Rady Miasta Zamościa Pan Jan Matwiejczuk, dyrektor Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Zamościa Pan Piotr Zając. Jako zarząd, otrzymaliśmy szereg nagród i upominków od władz miasta oraz innych ROD  z naszego okręgu. W uroczystości uczestniczyło ponad 130 działkowców. Z okazji 40-lecia naszego ROD wręczono nam okolicznościowe puchary od Krajowej Rady PZD w Warszawie z dedykacją Prezesa KR Pana Eugeniusza Kondrackiego oraz od Zarządu Okręgowego PZD w Lublinie. Wręczenia dokonał Pan Stanisław Chodak. Także, odznaczono szereg działkowców odznaczeniami związkowymi oraz nagrodami rzeczowymi w ramach Konkursu na Najpiękniejszą Działkę. Po części oficjalnej poczęstowano gości obiadem a następnie przy muzyce wszyscy bawili się do późnych godzin wieczornych.