Zamość, ul. Lipska 69A

Kategoria: Bez kategorii

Powołaliśmy koło wędkarskie

W roku 2015 powołano kolo wędkarskie złożone z działkowców. Istniejący, ale zaniedbany naturalny staw wodny oczyszczono, zabezpieczono nadbrzeża. Co roku wędkarze uzupełniają staw w narybek różnych gatunków ryb. Można tu spotkać gatunki karpia, amura, lina, karasia, płocie, okonie i szczupaki. Staw jest naturalnym siedliskiem dzikiego ptactwa które co roku...