Zamość, ul. Lipska 69A

Aktualności

Powołaliśmy koło wędkarskie

W roku 2015 powołano kolo wędkarskie złożone z działkowców. Istniejący, ale zaniedbany naturalny staw wodny oczyszczono, zabezpieczono nadbrzeża. Co roku wędkarze uzupełniają staw w narybek różnych gatunków ryb. Można tu spotkać gatunki karpia, amura, lina, karasia, płocie, okonie i szczupaki. Staw jest naturalnym siedliskiem dzikiego ptactwa które co roku zakłada swoje gniazda dochowując się potomstwa. Są to przeważnie dzikie kaczki w dużej ilości a także kurki wodne które zimują w basenie Morza Śródziemnego a na lato przylatują do Polski.  Działkowcy-wędkarze spędzają tu swój wolny czas łowiąc przeważnie w celach sportowych. Co roku na zakończenie sezonu, organizowane jest spotkanie rodzin wędkarzy przy grillu.