Zamość, ul. Lipska 69A

Aktualności

Zabezpieczenie ROD na okres zimy

Informujemy, że od 03 listopada 2020 r. do 01 kwietnia 2021 roku wszystkie bramy wjazdowe na ogród będą zamknięte i  ruch pojazdów będzie zakazany. Wszelkie prace związane z koniecznością wjazdu pojazdami na ogród, prosimy zakończyć przed dniem 31 października. Podyktowane to jest zabezpieczeniem przed ewentualnymi kradzieżami czy dewastacją działek przez osoby obce jak też niszczeniem alejek przez pojazdy.